การปฏิบัติ เลขที่หนังสือ รายละเอียด
31 โรงเรียนที่ ศธ  _445
ลว.  2556-03-13
 กลุ่มนโยบายและแผน
ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555 (13/3/56)
รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555 (13/3/56)

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
 [ ไฟล์ที่ 1 ]
31 โรงเรียนที่ ศธ  _445
ลว.  2556-03-13
 กลุ่มนโยบายและแผน
ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2556 งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน
รายละเอียด :  5 รายการ 70 % ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1