การปฏิบัติ เลขที่หนังสือ รายละเอียด
54 โรงเรียนที่ ศธ  _511
ลว.  2556-06-05
 กลุ่มนโยบายและแผน
ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม
รายละเอียด : ขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ตอบแบบสอบถามทางเวปไซด์ http://eme3.obec.go.th/ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ เป็นรหัสโรงเรียน(OBEC 6 หลัก) ส่วนรหัสผ่านเป็นรหัส 6 ตัว ใน e-mes ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นี้

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1