การปฏิบัติ เลขที่หนังสือ รายละเอียด
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : ปทุมเทพวิทยาคาร
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : หินโงมพิทยาคม
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : ค่ายบกหวานวิทยา
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : น้ำสวยวิทยา
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : ฝางพิทยาคม
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : หนองคายวิทยาคาร
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : เวียงคำวิทยาคาร
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : พระธาตุบังพวนวิทยา
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : กวนวันวิทยา
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย
1 โรงเรียนที่ ศธ  _458
ลว.  2557-02-13
 กลุ่มอำนวยการ
ถึง : สังคมวิทยา
เรื่อง : การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน ก.ค.ศ (13/02/2557) เพิ่มเติม หนองคาย

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 4 หน้า หน้าถัดไป = 2 
1  2   3   4