การปฏิบัติ เลขที่หนังสือ รายละเอียด
58 โรงเรียนที่ ศธ  _463
ลว.  2555-10-29
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : สกสค.หนองคาย ปิดทำการ
รายละเอียด : สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองคาย ขอแจ้งให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ทราบ ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ 2555 สำนักงานจะมีการจัดเตรียมข้อมูลของสมาชิกภายในจังหวัดทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานกับทางสมาชิก จึงปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดทำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2555

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
 [ ไฟล์ที่ 1 ]

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
1