กิจกรรม สพม.21

  • ผอ.สพม.เขต 21 เป็นประธานเปิดการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ

  • ผอ.สพม.เขต 21 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัหนองคาย ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

  • ผอ.สพม.เขต 21 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบEIS(Englishfor Integrated S tudies)ของสหวิทยาเขตท่าบ่อ

  • สพม.เขต 21 ประชุมผู้ส่งผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2556

  • ผอ.สพม.เขต 21 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ยุติธรรมเคลื่อนที่ เพื่อนำเยาวชนคนดีสู่สังคม"